Korpa

Korpa je prazna!

Pretraživač

Garantni uslovi

Garantni uslovi za SUDOPERE

Garantna doba je 5 godina i važi za kuhinjsku sudoperu Alveus.


Garantni uslovi za KUHINJSKE SLAVINE

Garantna doba za slavinu i njene sastavne delove je 5 godina

Garantna doba za površinski sloj slavine je 2 godine.

Garantni rok započinje od dana prodaje sudopere korisniku. Garancija pokriva sve nepravilnosti nastale u procesu proizvodnje i/ili u samom materijalu proizvoda. Uslov za priznavanje garancije je pravilno i u celosti ispunjen garantni list uz predočenje računa s čitljivim datumom i mestom kupovine. Garancija se ne priznaje ukoliko se korisnik nije pridržavao upustava proizvođača o ugradnji, načinu koriščenja, čišćenju i održavanju proizvoda. Garancija ne vredi za štete prouzrukovane nestručnim popravkama, nepravilnom ugradnjom, konstrukcijskim prepravkama ili neredovnim čišćenjem. Mehanička oštećenja, površinske ogrebotine, vodeni kamenac i potrošni delovi (npr. zaptivači i dekorativne pločice) ne mogu se reklamirati. Garancija vredi na području Republike Srbije. Garancija ne isključuje prava potrošača koja proizlaze iz odgovornosti prodavca zbog nedostataka na proizvodu.


Alveus

Proizvodi visokog kvaliteta za vašu kuhinju...veliki izbor oblika, dimenzija, materijala....


Potraži svoj idealnu kuhinjsku sudoperu