Korpa

Korpa je prazna!

Pretraživač

Opšti uslovi poslovanja

ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Preduzeće Kovinoplastika Lož d.o.o obavezuje se da podatke koje upisujete na veb stranicama, neće prodavati, pozajmljivati ili na bilo koji način prejneti trećim licima. Svi će podaci biti poverljivi i biće korišćeni samo za internu evidenciju i za svrhu za koju su preneseni. Vaši će se podaci pažljivo zaštititi od gubitka, zloupotrebe, neovlašćenog pristupa, otkrivanja, izmene ili uništenja. Kada posetite neki veb sajt, serveri spremaju neke podatke (IP adresa, datum, vreme, adresa stranice s koje dolazite). Ti su podaci anonimni i služe samo za statističku obradu. Veb-lokacije upotrebljavaju kolačiće. To su male datoteke koje se spremaju na vaš disk kada posetite veb stranicu. Kolačići vam mogu pomoći kod ponovne posete veb stranici. Korišćenjem postavki pretraživača, sami možete odrediti koje vrste kolačića želite prihvatiti, a koje odbiti. Ako "kolačiće" ne prihvatite, neke veb stranice možda neće biti prikazane ispravno ili vam neće biti omogućen pristup do svih informacija ili funkcija na stranici.


ISKLJUČIVANJE ODGOVORNOSTI

Veb stranice su postavljene i održavane sa najvećim mogućim stepenom sigurnosti. Ipak, Kovinoplastika Lož d.o.o ne može garantovati ažuriranost, tačnost ili ispravnost svih informacija na stranicama. Sve informacije na veb stranici mogu se menjati bez prethodnog obaveštenja. Takođe, kompanija ne prihvata nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koja bi, direktno ili indirektno, nastala zbog upotrebe, nepravilnog delovanja ili nedostupnosti sajta. U slučaju navođenja ili povezivanja tih stranica sa drugima, koje su u vlasništvu ili kojima upravljaju treće strane, Kovinoplastika Lož d.o.o ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj ili pravilnost rada tih veb stranica.


AUTORSKA PRAVA

© Copiright 2008 Kovinoplastika Lož d.o.o. Sve tekstove, slike, grafike, animacije i ostale dokumente, koje sadrži sajt, podležu zaštiti autorskih prava ili drugim oblicima zaštite intelektualnog vlasništva unutar zakonski ovlašćenog okvira. Sadržaj veb stranica ne sme se kopirati, distribuirati, menjati ili na neki drugi način reprodukovati, osim u slučaju pisane suglasnosti Kovinoplastika Lož d.o.o, koja aktivno ostvaruje prava intelektualnog vlasništva u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom.


Vraćanje korištene opreme

Otpad električne i elektroničke opreme (OEEO) zbog njenog sastava i opasnih sastojaka je poseban tip otpada i zato je potrebno odvojiti ga od drugog otpada i pravilno obraditi i preraditi. U tu svrhu obavještavamo vas da vašu električku i elektroničku opremu možete besplatno isporučiti u sabirni centar ZEOS d.o.o., koji za nas osigurava pravilno rukovanje OEEO-om. Najbliže i najprikladnije mjesto za odlaganje OEEO i druge informacije možete pronaći na linku www.zeos.si.

Alveus

Proizvodi visokog kvaliteta za vašu kuhinju...veliki izbor oblika, dimenzija, materijala....


Potraži svoj idealnu kuhinjsku sudoperu