Korpa

Korpa je prazna!

Pretraživač

Garancija za kuhinjske slavine

Garantna doba za slavinu i njene sastavne delove je 5 godina

Garantna doba za površinski sloj slavine je 2 godine.

Garantni rok započinje od dana prodaje armature korisniku.

VAŽNO:

  • Garancija  pokriva sve nepravilnosti nastale u procesu proizvodnje i/ili u samom materijalu armature.
  • Garancija ne pokriva štete nastale zbog nepoštovanja uputstva o ugradnji, načinu korištenja, čišćenja i održavanja proizvoda. 
  • Mehanička oštećenja, površinske ogrebotine, vodeni kamenac i potrošni delovi (npr. zaptivači i ukrasne pločice) nisu predmet reklamacije. 
  • Garancija je važeća na području Republike Srbije. 
  • Garancija ne isključuje prava potrošača koja proizlaze iz odgovornosti prodavca za greške na robi. 
  • Ukoliko roba podleže uslovima iz garancije, potrošač je dužan da robu donese na mesto kupovine. 
  • Trgovac je dužan da u roku od 8 dana od prijema reklamacije odgovori potrošaču sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešenja. 
  • Rok za rešenje reklamacije na robu koja podleže uslovima garancije je 30 dana od dana potvrde reklamacije ili mogućnost povraćaja novčanih sredstava u vrednosti robe.
  • Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. 
  • Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.UGRADNJA: Koristite usluge stručnih osoba jer garancija ne pokriva štete nastale zbog nepravilne ugradnje, popravki ili konstruktivnih prepravki. Pre ugradnje armature sve vodovodne cevi se moraju dobro isprati. Da bi se izbegla mehanička oštećenja armature prouzrokovana prljavštinom ili grubim nečistoćama iz vodovodne instalacije, potrebno je priključiti armaturu na Alveus ugaone ventile s filterom.

NEGA I ČIŠĆENJE: Za čiščenje koristite samo sapunicu, toplu vodu i mekanu krpu. Nemojte koristiti abrazivna ili hemijska sredstva za čišćenje, grube krpe i sunđere ili čeličnu vunu. Nakon upotrebe očistite armaturu i posušite je mekanom krpom.

Alveus

Proizvodi visokog kvaliteta za vašu kuhinju...veliki izbor oblika, dimenzija, materijala....


Potraži svoj idealnu kuhinjsku sudoperu